Page 5 - civtat15
P. 5

i J-
PINTURA - DECORACIÓ - RÉTOLS
^^reeicerí/(z^ ¿/iff. fj Qf^CeZ.72-'¿-eif^CÍ.
"EL FIRMAMENTO"
EXPOSICIÓ RAONADA I PROFUSAMENT IL'LUSTRADA DELS CONEIXEMENTS ACTUALS SOBRE EL COSMOS
PER
LLUiS RODÉS. S. J. DIRECTOR DE L'OBSERVATORI DE L'EBRE
Un volum, ricament enquadernat de 600 pagines (25'5 per 17'5 cms.), esmeradament imprés en paper ciixé superior, amb 349 figures, entre elles 45 de página entera, moltes fototípies i tres tricromies;
EIs encárrecs al
F»RELJ: F»E;SS ETES
Sr. Administrador de 1'Observatori de l'Ebre
Apartat 9. - TORTOSA La mateixa Administració facilita prospecte il'lustrat a qui el soPliciti.


   3   4   5   6   7