Page 3 - civtat15
P. 3

MAQUINARIA - ELECTRICITAT
OFICINA TÉCNICA
R. CA5AL5 CARDONA -
SANT MIQUEL, 38, I NOU, 2 - TELÉFON 265 - MANRESA
KOHIER
maquines de cosir
LA MILI.OR DK TOTES LAMÍ-SPF.RFHCCIONADA LA MÉS ELEGANT LA MÉS LI.EUGERA LA MÉS PRÁCTICA LA DE MÉS RESISTENCIA
AGENT GENERAL PER A ESPANYA
ÜI5 PÜIG PIQUES, 18 ooo MANRESA


   1   2   3   4   5