Page 2 - civtat15
P. 2

MARí
PóRTic. — Marginals a els «Polítics», per/. M." Boronat— Suggestions entorn d'un poema, per Josep Carrier. — Noc- TURN DE Nadal, per Matea Janés i Duran. — Nota als re cords Maragallians de Josep Pijoan i als comentaris que HAN susciTAT, per Josep M." López-Picó. — La vida artística, per Rafel Benet. — Tardor, per M.° Teresa Vernet. — La Man-
RESA DEL SEQLE XIV, per Joaquim Sarret i Arbós. — Dos decá-
LEGS, per Jeroni Moragas. — EmIlia Bernal, per Pere Gui- lanyá. — Estranger, Persecució astral. La cabreta, Expo- LIACIÓ, La nit. La meva manta, per Emilia Bernal, traducció
de Ventura Gassoi. — OviDi en catalA, per Octavi Saltar. —
Gabriele d'Annunzio, traducció per A. Esclasans. — L'esforq DE DEPURACIÓ DE LES ARTS FIGURATIVES EN LES DARRERES MOS-
tres col-lectives de Barcelona, per M. A. Cassanyes.
El fred de la Puríssima, per Joan Badia (f 1923). — Oracions
FÚNEBRES, per Rafel Benet. — La muntanya-CASTELL de PuiG-
terrA i les cases barates, per Alexandre Soler i March. —
POEMET AL Serafí d'Assís, per Mn. Antoni Navarro. —
NA, per Tomás Roig i Llop. — Epigrames, per Felip Graugés. A MITJA NIT, per Joan J. Mitjavila. — CoR MEU barra le
portes, a un noi senegalés de la tribu d'atraccions del PARC, per Concepció Casanova. - L' Orfeó ManresA i les SEVES Noces d'Argent. — Suggestions i comentaris, per Fidel Ríu. — Bibliografía, per Joan Alzina. —


   1   2   3   4   5