Page 3 - ramon_torra_conferencia
P. 3

Conferència d'En Ramon Torra i Pujol
L'estat actual de la cultura a Manresa i l'ex-convent de Sant Domingo
Els diumenges de quaresma, quasi a tot arreu s'aprofiten per donar manifestacions d'elevació espiritual en el sentit mes extens de la paraula: també nosaltres desitjem fer el mateix, per ser-nos propi, i perquè l'ambient d'aquesta casa es propici a n'aquesta espiritualitat, no tan solament a n'aquesta època de l'any sinó sempre, que a tot temps es necessària aquesta alimentació.
Mes veus aquí que si be en el sí de nostra família, aquesta exaltació espiritual hi es constant en la seva vida íntima, no es tant sovint com fora de desitjar en pública manifestació, de contacte amb el poble, presentant-se en forma educadora de la multitut, una de nostres raons d'ésser com a entitat cultural.
1


   1   2   3   4   5