Page 3 - fulleto_hermes_baby
P. 3

lA DE LA MAQUINA D'ESCRIURE
HERMES Baby 425 ne pessetes
s i d'ús correní. Senzills i accessibles, permeíen un Ireball rapid i agradable. Teclaí
a-majúscules, leda de reírccés, carro normal, cinía standard 10 mis., 2 boíons al
Iliure, desembrague del cilindre, guia-línia amb escala graduada, presa de paper nissaí en lo gris, d'un gusí sobri i eleganí. Toles les parís pulides són cromades.


   1   2   3   4