Page 2 - fulleto_hermes_baby
P. 2

UNA REVELACIÓ EN LA HISTÓR
La máquina per a tothom
Malgrat el seu preu frapant, és una máquina perfecta, un producía de la mecánica suissa, de fama mundial per la seva gran precisió.
UN MODEL COMPLET: l'HERMES BABY posseeix íoís els disposilius necessari
universal, 42 tecles en Baqueliía mala, 88 caráclers Pica, 2 tecles de majúscules, fix cilindre, 2 marginadors, visibles i accessibles des del davant, paper Iliure, carro assegurada per sis cilindres alimentadors, palanca subjecta-paper, acabat luxós, ver
És la máquina de dimensions més reduT-
des. Cap perfectament a la biblioteco, o un calalx, o lo cartera de documents
Sigui lo que es vulgui la vostra professió, l'HERMES BABY US prestará un gran serveí, en la vostra correspondéncia privada í en la deis vostres nego- cis. Es indispensable a tots els qui volen prosperar


   1   2   3   4