Page 4 - civtat19
P. 4

GRAN HOTEL-RESTAURANT
"SANTO DOMINGO" i Muralla, núm. 22 MANRESA Teléf. n.° 50, comb. I
Establiment de primer ordre, amb tot el confort modern. - 100 habitacions conve- nientment amoblades. - Quartos de bany. - Guiña renonenada. - Saló de lectura. - Especialitat en el' servei de Banquets per a Casaments, Lonxs, Bateigs i tota classe de reunions socials i familiars. — CALEFACCIÓ CENTRAL
Servei d'automóblls i tartanes - Serve! permanent des de les set del mati a les 10 de la nit
DIRECTOR-PROPIETARI: SALVADOR ILLA
Maga tzejD : fábrica:
PICAS. 18
TELEFON, N.° 503 TELEFON. N." 503
esplendida exposicio MOBLES DE TOTS ESTILS I PREUS
TALAMANCA, 3


   2   3   4   5   6