Page 5 - civtat19
P. 5

Llibreria Torra MANRESA
OBRES COMPLETES DE NARCÍS OLLER
Edició definitiva, fixada d'acord amb l'autor, amb les normes
ortográfiques i graniaticals, donades per la Secció Filológica de rinstitut d'Estudis Catalans
12 volums, edició corrent, 19 X 13 cm., pulcrament impresa Per subscripció, 60 ptes. Cada volum, 6 ptes.
O
(ANTOLOGIA)
COL-LECCIÓ D'ESCRIPTORS CATALANS MODERNS
ELS INICIADORS DE LA RENAIXEN^A
Volum 1; LA POESIA
Preu del volum, 4'50 ptes., en tela
Per subscripció, cada serie de 4 volums, 13 ptes.
O-
PAPERERIA - UTILLATGE D'ESCRIPTQRI - DIBUIX 1 PINTURA


   3   4   5   6   7