Page 2 - civtat19
P. 2

SUMARI
PÓRTIC. - Politics sense política, per J. M." Boronat. — Esplai, pel P. Xavier d' Olot, O. M. Cap. — Vides humils, per Ignasi Folch i Torres. - Poema de suburbi, per Xavier Benguerel. — L'hora negra, per Victor Catalá. — CANgó de FADES, per Mariá Manent, trad. — A UNA dansarina, per Alfons Maseras. — L'home FELig, per C. Pages de Climent. — Sobre
«Maroinália DIVERSA», per yoan Ors. — L'Exposició Inter nacional de Barcelona de 1929. — Els funerals de la «Miss», per J. Roig i Raventós. — Les amors de María, per A. Moiiné Gendrau,trad.-LA BIblia catalana antiga, per Joan Vitar i Costa, S. J. - Bibliografía, per Joan Alzina.


   1   2   3   4   5