Page 5 - la_revista_civtat_el_noucentisme_a_manresa
P. 5

I.
La revista CIVTAT. Característiques tècniques. El títol. El subtítol: "Ideari d'art i cultura"
La revista CIVTAT, consta de 20 números editats entre 1926-27, en plena Dictadura de Primo de Rivera, un cop dissolta la Mancomunitat.
Cada numero consta de 20 pàgines més 4 de propaganda, situades la meitat al començament i l'altra meitat al final, de manera que mai no es barreja amb els articles i altres seccions de la revista.
La portada, molt senzilla, consta del títol, el subtítol, l'anagrama que reproduïm a la dreta i, a peu de pàgina l'any i el número, respectivament a dreta i esquerra.
La contraportada és en blanc, o millor dit, del color bru de la cartolina de
les dues tapes i no h i figura cap tipografia. Es relligada amb grapes metàl·liques i pel que fa al paper és de dos tipus, segons si a l'imprès hi van o no fotografies.
La mida és de 302 mm. de llargada, per 218 mm. d'amplada.
Impresa a l'Impremta Sant Josep del Carrer Sobrerroca, 25 i 27, la redacció era situada a la Plaça Sant Domènec, 4, i l'administració, a la Llibreria Torra, de la Plana de l'Om, 2.


   3   4   5   6   7