Page 4 - la_revista_civtat_el_noucentisme_a_manresa
P. 4

Igualada, la que surt de Bagà i enllaça amb la nacional de Madrid a França per Barcelona; i la nacional de Manresa a Vic.
El 1892 s'hi celebrà l'Assemblea de la Unió Catalanista, que aprovà les bases de Manresa i que fou convocada per la Unió Catalanista, presidida per Lluís Domènech i Montaner, amb Enric Prat de la Riba com a secretari, que hauria de convertir-se en el polític del Noucentisme.
Malgrat aquesta aparent bona xarxa de comunicacions, el Noucentisme a Manresa no va tenir la mateixa importància i transcendència que en d'altres ciutats de les anomenades també comarcals com és el cas de Sabadell, Terrassa, Reus o Girona. La seva situació geogràfica que la situa al bell mig entre la capital espiritual del Noucentisme i el Pirineu, i potser la trasmudança que implicava el fet immigratori posterior que ja hem esmentat, li va impedir de rebre amb promptitud la influència de Barcelona i el concepte de "civilitat" bàsic en els pressupòsits noucentistes.
D'una part el bloqueig geogràfic, i de l'altra, la manca de consciència de ser ciutat, aquella consciència a la qual es refereix Eugeni d'Ors, fan que l'experiència noucentista arribi a Manresa quan a Barcelona és a punt de concloure. I arriba, o almenys es manifesta, a través de la revista CIVTAT, plataforma reivindicativa d'un ideal que toca a la seva fi.


   2   3   4   5   6