Page 3 - programa_orfeo
P. 3

Carácter dels principals instruments de música
4. Aria de sopran. (Violoncel). 5. Aria de sopran.
6. Aria de tenor.
7. Aria de tenor i cor. (Trompeta). 8. Mar.xa. (Orquestra).
9. Aria de sopran. (Flauta i Arpa).
10. Aria de sopran. (Orgue).
11. Recitatiu i aria de sopran: Lloanqa de l'Harmonia. 12. Recitatiu de sopran.
La fi del món amb l'acabament de rHarmonia
Sopran i cor.
El descans entre la II i III part es fara després del núm. 7.
Harmonium - orgue de la casa Verner cedit pel representont Sr. Daura
Es prega ais senyors que s-abstinguin de fumar dins la sala de concert. Durant rexecució de les obres es prohibcix entrar i aortir de la sala.


   1   2   3   4   5