Page 5 - civtat11
P. 5

MAQUINARIA - ELECTRICITAT
OFICINA TÉCNICA
R. CASALS CARDONA -
SANT MIQUEL, 38, I NOU, 2 - TELÉFON 265 - MANRESA
KOHIER
maquines de CUSIR
■■
nfM MILLOR DE TOTES ■ ■ III r II LAMÉSPERKECCIONADA
l| HI kH LA ELEGANT
|l III I II LA MÉS LLEUGERA II III I II LA MÉS PRÁCTICA
lllf IIUlliH LADE MÉS RESISTENCIA AGENT GENERAL PER A ESPANYA
LLÜIS PÜIG PIQUES, 18 ooo MANRESA


   3   4   5   6   7