Page 4 - civtat11
P. 4

U[l Bl
CURSOS I LLICGNS DE PIANO
Carretera de Vich, 17, 2.on. 1." iviAisiRe:sA
i
) ))
SASTRE
Plapa Major, num. 15 NIAINJRE;SA
^^ae^ciíTÍí S^u-, íf
^z-i-e-i^ct-
HOMS ACADEMIA DE MÚSICA
Carrer de Talamanca, núm.1 MAISIRESA
PINTURA - DECORACtÓ - RÉTOLS
)
l'


   2   3   4   5   6